Daniel Dennett over Filosofie en Memes

Be Sociable, Share!

Leave a Reply