Jij bent het produkt

“Your living room is the factory. The product being manufactured is you.” Deze boodschap is afkomstig uit een anti-commercial (1999) van Adbusters, een wereldwijd netwerk van kunstenaars, activisten, schrijvers, grappenmakers, studenten, docenten en ondernemers die zich verzetten tegen het consumentisme. Ook de beweging Occupy Wall Street komt uit de koker van deze mensen.

De boodschap was oorspronkelijk bedoeld voor het radio- en televisie tijdperk. Doordat mensen tijdens televisie-uitzendingen reclameboodschappen tot zich nemen, hebben de televisiemakers de mogelijkheid om deze (doel)groepen te verkopen aan marketeers. Vandaar dat wij het product zijn.

Ook in het tijdperk van Google, Twitter en Facebook zijn wij nog steeds het product: “If you’re not paying for it, you’re not the consumer; you’re the product being sold.” Sterker nog we zijn het volgevreten varken dat op zijn slacht wacht. Onderstaande clip uit de film Samsara geeft een ontluisterend beeld over onze consumptiemaatschappij.

De deeleconomie moet de consumptiemaatschappij verminderen. Daarover later meer.

Be Sociable, Share!

Leave a Reply