Big Data film: Recorded Future

Bovenstaande film is gemaakt in samenwerking met Freedomlab. De film maakt onderdeel uit van ons nieuwe onderzoek naar Big Data. De film verwoordt het gedachtengoed uit onze eerste onderzoeksnotitie “Helderheid creëren met Big Data“.

Be Sociable, Share!

Leave a Reply