Download Nieuw Trendrapport: Helderheid creëren met Big Data

“Big Data anno 2012 is vergelijkbaar met wat het web begin jaren negentig was. Er is een enorme versnelling gaande, alles wordt aan elkaar gelinkt en de bijbehorende
visies worden gevormd. De verwachting van velen is dat de huidige datafocus de wereld op zijn kop zal zetten: economisch, maatschappelijk, qua innovatie en sociaal.

Organisaties staan momenteel voor de grote uitdaging om zich een voorstelling te maken van de concrete mogelijkheden van Big Data. Hoe zou Big Data een revolutie
in uw bedrijfstak kunnen bewerkstelligen? Of wat zou er veranderen als u alles wat u zou willen weten ook inderdaad zou kunnen weten? Kunt u daarmee omgaan? Wilt u
dat eigenlijk wel, en zo ja, hoe dan? En kunt u het zich veroorloven om de Big Data ontwikkeling nog even af te wachten of er misschien maar helemaal niet aan mee te
doen?”

Het nieuwe trendrapport “Helderheid creëren met Big Data” kun je hier gratis downloaden.

Be Sociable, Share!

One thought on “Download Nieuw Trendrapport: Helderheid creëren met Big Data

  1. Pingback: Big Data als een virus, interessante video over onze recorded future « X, Y of Einstein? – De Jeugd Is Tegenwoordig

Leave a Reply