Hulp gevraagd: Privacy in het Big Data tijdperk

Voor VINT momenteel bezig met een onderzoek naar Privacy in het Big Data tijdperk. Dit zijn de vragen die ik voor ogen heb om te beantwoorden in mijn onderzoek. Zeer waarschijnlijk zijn er nog een aantal vragen die ik over het hoofd zie. Schroom niet, maar help mij. Mocht jij nog een vraag hebben, of een reactie, hersenspinsel etc, die absoluut behandeld moet worden in mijn onderzoek, laat het mij dan weten via de comments!

1. Wat is de definitie van privacy?

2. Is privacy een kans of een bedreiging voor Big Data?

3. Bestaat privacy in de toekomst nog? Is publiek de nieuwe default?

4. Is privacy de nieuwe munteenheid? Hoe verhoudt de Aandachtseconomie zich tot de Intentieeconomie? Hoe kunnen bedrijven en consumenten munt slaan uit privacy? Zijn er grenzen aan wat bedrijven wel of niet mogen tav privacy? Waar houdt privacy op?

5. Is privacy generatie gebonden? Hechten oude mensen meer waarde aan hun privacy dan jongeren? Zorgt digitale technologie ervoor dat jongeren een compleet ander begrip hebben over privacy? Wat is de perceptie van privacy?

6. Heb je in de toekomst nog controle over je privacy of is dit een illusie?

7. Wat is de historische context van privacy! Hoe heeft privacy zich in de loop der jaren ontwikkeld en welke rol speelt media hierin? Wat is de huidige tijdsgeest tav privacy? Hoe ziet privacy er in 2020 uit?

8. Welke waarde kun je als bedrijf of overheid ontlenen aan hetgeen een individu op het web publiceert? Welke conclusies mag je hieraan verbinden? Mag je als overheid / bedrijf ingrijpen wanneer via prive uitlatingen op het web blijkt dat iemand fraude pleegt. Gaan we naar een Big Brother achtige toekomst toe? Zijn we in de toekomst allemaal Little Brother?

Be Sociable, Share!

2 thoughts on “Hulp gevraagd: Privacy in het Big Data tijdperk

 1. Hi Sander,
  Interessant en belangrijk topic. Omdat het begrip van privacy ontegenzeggelijk verandert en veranderd is. Mijn persoonlijke gevoelens:

  1. “privacy is a secure and maintainance free environment”
  Privacy is niet absoluut, maar is een activiteit. Privacy is de mogelijk op het kunnen controleren van je eigen openheid en transparantie in het beheer daarvan.

  2. Privacy is in eerste instantie een bedreiging omdat het rigide wordt gehanteerd. Maar het gaat een kans op het moment dat we meer data geletterdheid hebben. En een kans omdat er meer noodzaak ontstaat voor die geletterdheid en de ondersteuning daarvan met tooling.

  3. Privacy in de definitie van 1 blijft altijd bestaan.
  Publiek is zeker niet default, uiteindelijk, maar zeker wel een belangrijkere status dan nu.

  4. Privacy wordt wel een merk asset, een manier van onderscheiden. En privacy (of persoonlijkheidsbeheer) wordt een nieuwe dienst. Meer openheid en publieke ruimte gaat zorgen dat we meer sturing gaan nemen en krijgen over onze representatie in die ruimte. Daarin ontstaan diensten die jouw representatie manipuleren in opdracht van jou. Echtheid wordt het meest waardevolle element.

  5. In de basis hechten we als mens evenveel waarde aan privacy, maar we gaan er wel anders mee om. De consequenties van gedrag leer je pas door ze te ondergaan. De consequenties zijn groter nu dan vroeger, en daarmee zijn jongeren sneller datawijs en daarmee meer bewust van de privacy dan ouderen.

  6. Ja, juist in de toekomst wel. In het nu en de naaste toekomst zullen we ons hoofd stoten.

  7. Zie hierboven. Geen wetenschappelijk studie naar gedaan, maar observerend zou ik zeggen dat onze privacy verschoven is. Vroeger hadden we minder privacy in de kleine gemeenschap, maar konden we ons makkelijker daaruit onttrekken. Nu hebben theoretisch meer controle maar ook grotere bedreigingen en grotere misbruiken. De consequenties zijn groter.

  8. Zie 4. Het beeld van iemand wordt steeds meer geconstrueerd. Big brother is er al, maar niet zichtbaar, en nog niet geeffectueerd. Misschien is wel het grootste effect dat de invloed van de massa belangrijker wordt en dwingender kan zijn en minderheden moeilijker zich daaraan kunnen onttrekken.

  Bij de ontwikkeling van Big Data en connected wereld is het beeld van de panopticon een interessante. Enige tijd geleden is daar door council internet of things een wedstrijd uitgeschreven met verschillende gezichten daarop, wellicht interessant in je onderzoek:
  http://www.theinternetofthings.eu/content/new-years-contest-panopticon-metaphor-internet-things-–-why-not-if-it-were-opposite
  (en mijn bijdrage: http://www.theinternetofthings.eu/content/entry-nr-7-what-opposite-panopticon-contest-iskander-smit)

  En je kent uiteraard ook het speciale instituut dat is opgericht om over privacy in de context van IoT te onderzoeken? http://www.pilab.nl/

  Succes met het onderzoek!

 2. Beste Sander, misschien kun je 1, 5 en 7 wel samentrekken? Privacy is nl. een nogal vloeibaar begrip en staat niet los van perceptie en historische context.

  Daarnaast vind ik het een interessante vraag hoe privacy zich verhoudt tot transparantie. Veel mensen gaan zich zorgen maken over provacy als blijkt dat er gegevens van hen verzameld zijn zonder dat ze dat hebben geweten. Weten we echter dat gegevens van ons publiek zijn, blijken we die zorg een stuk minder te hebben (we publiceren er op los op Facebook).

  Interessant onderzoek!

Leave a Reply