Het internet van business kansen

Sinds 1999, het jaar waarin Kevin Ashton, mede-oprichter van het MIT Auto-ID Center de term ‘Internet of Things’ bij Procter & Gamble muntte, is onze digitale samenleving een aantal malen op de schop gegaan: met sociaal (Web 2.0); met mobiel, multi-touch en apps; met Big Data en Analytics; en met cloud computing. Samen staan ze bekend onder het acroniem SMAC, van Social, Mobile, Analytics en Cloud.

De convergentie van deze vier wordt algemeen erkend als een technologiegedreven kracht met een grote impact op organisaties, individuen en samenlevingen. SMAC werd in 2012 populair en is een blijvertje. Samen zijn de SMAC-domeinen namelijk de vervulling van wat Nicholas Negroponte in zijn boek Being Digital uit 1995 al zei: ‘Computing is not about computers anymore, it’s about living.’ Het doodgewone leven is waar SMAC over gaat en dat mag gerust een doorbraak heten. Zeker als straks miljarden mensen op aarde een betaalbare smartphone of tablet bezitten.

De focus ligt nu op mobiel en lifestyle

Tot 2015 gaat SMAC vooral over de doorontwikkeling van betaalbare mobiele devices met steeds betere functionaliteit en apps. Ondertussen grijpt de digitalisering van het leven verder en sneller om zich heen. De huidige focus vanuit SMAC op smartphones en tablets voor de volgende paar miljard mensen volgt op de adoptierace met pc’s en pda’s, en separaat die van mobiele telefoons en spelcomputers.

PC’s en pda’s waren en zijn bestemd als productiviteitstools voor kenniswerkers. Veel van de standalone op kantoorautomatisering gerichte functionaliteit werd niet gebruikt. Met apps op always-on en always-online aanraakschermen is dat heel anders. Het traditionele pc- en pda-gebruik loopt nu zienderogen terug. Vanuit de lifestylehoek vervangen betaalbare smartphones, tablets en hun apps grotendeels in één klap de pc, de pda, de telefoon en de spelcomputer. Sensoren en gps koppelen ze aan onze zintuigen en locatie.

Evolutie van Internet of Things

De volgende stap is SMAC + THINGS

Behalve via met name de M in SMAC begint de digitalisering van het leven nu om zich heen te grijpen via onze artefacten. Omdat SMAC daar niet in voorziet, voegen wij er de T van things aan toe. Nu de ‘nexus’ van SMAC ons leven intensiveert en intimiseert, is de toevoeging daaraan van de dingen om ons heen een logische volgende ontwikkeling. We zijn in staat om die stap te nemen dankzij onder meer miniaturisering,
sensorontwikkelingen en betaalbare componenten.

Het resultaat van SMAC + T klinkt als ‘smacked’, een voldongen feit dus. De noodzakelijke ontwikkeling van digitaal verbonden dingen is nu al waarneembaar in onze
energievoorziening, in domotica, in fysieke infrastructuren, in transport, de gezondheidszorg, retail en onze urbane leefomgeving.

Via deze domeinen breidt smact zijn invloed uit naar economische sectoren en de maakindustrie, waar het een ideale aansluiting vindt op de aanwezige embedded systemen. De drie communicatienoemers van digitale dingen zijn: human-to-machine (h2m), machine-to-machine (m2m) en machine-to-human (m2h). In meer en minder
complexe toepassingsketens komen ze vaak alle drie voor. h2m, m2m en m2h zijn simpelweg de kern van procesautomatisering, autonome systemen en intensieve
interactie met de mens – op basis van beperking van menselijke tussenkomst. Things in combinatie met SMAC is een nieuwe potentieel disruptieve innovatiegolf.

Voorbereid zijn, de kansen ervan zien in event- en procesketens, en daarop acteren, is essentieel. Afwachten is riskant, omdat de ontwikkelingen steeds sneller gaan en wie een voorsprong neemt, geeft die niet zo maar weer prijs. Kapitaliseren op firstmover advantage is belangrijker dan ooit en te lang blijven leunen op cashcows erg gevaarlijk.

Download THINGS: Internet van Businesskansen

In ‘THINGS: internet van businesskansen’, het eerste van in totaal vier onderzoeksnotities, staat het SMAC-concept centraal en wat het betekent om daar nu de T van intelligente Things bij te krijgen, samen met welke nieuwe mogelijkheden voor organisaties zich aandienen en hoe u daarop kunt inspelen.

Download hier het rapport (pdf)

Be Sociable, Share!

Leave a Reply