No More Secrets met Big Data

Banner_VINTblog

We leven momenteel in ten minste drie tijdperken met digitale data als basis: het informatietijdperk, het sociale tijdperk en het Big Data-tijdperk. Zo staat het in de List of Periods van Wikipedia, die onze hele historie bestrijkt. De explosieve datagroei komt werkelijk overal vandaan. Van businesstransacties, van mobiele devices, van sensoren, van sociale en traditionele media, van hd-video, van cloud computing, van aandelenmarkten, van webclicks en ga zo maar door. Al die data worden gegenereerd in de interactie tussen mensen, machines, applicaties en combinaties daarvan.

Screen Shot 2013-11-25 at 10.46.28

Alles is informatie

Organisaties bestaan dankzij informatie en in de wetenschap is er tegenwoordig een stroming die zegt dat eigenlijk alles informatie is. Aan die informatie liggen data ten grondslag en hoe meer relevante gegevens we hebben, des te beter zijn we in staat om de meest uiteenlopende zaken te begrijpen en beter te kunnen anticiperen op wat komen gaat. Dat is nodig om de juiste beslissingen te kunnen nemen, zeker in deze tijden van hyperconcurrentie en van crisis. De ongekende data-intensiteit in het Big Data-tijdperk, dat we uitgerekend nu zijn binnengestapt, is een zegen, zeggen de voorstanders. Immers, de analyse van complete datasets is per definitie de enige echte manier om volledig te kunnen begrijpen en voorspellen. Daar is geen speld tussen te krijgen, en dankzij moderne en betaalbare it – hardware, software, netwerken, algoritmes en applicaties – kan de analyse van complete datasets nu ook daadwerkelijk van de grond komen.

Screen Shot 2013-11-25 at 10.46.39

Big Data anno 2013 is vergelijkbaar met wat het web begin jaren negentig was. Er is een enorme versnelling gaande, alles wordt aan elkaar gelinkt en de bijbehorende visies worden gevormd. De verwachting van velen is dat de huidige datafocus de wereld op zijn kop zal zetten: economisch, maatschappelijk, qua innovatie en sociaal.

Organisaties staan momenteel voor de grote uitdaging om zich een voorstelling te maken van de concrete mogelijkheden van Big Data. Hoe zou Big Data een revolutie in uw bedrijfstak kunnen bewerkstelligen? Of wat zou er veranderen als u alles wat u zou willen weten ook inderdaad zou kunnen weten? Kunt u daarmee omgaan? Wilt u dat eigenlijk wel, en zo ja, hoe dan? En wat is uw beleid ten aanzien van privacy? Wil uw bedrijf de NSA imiteren of hanteert u een andere strategie? En kunt u het zich veroorloven om de Big Data ontwikkeling nog even af te wachten of er misschien maar helemaal niet aan mee te doen?

Het afgelopen jaar hebben ik en mijn collega’s een viertal onderzoeken gedaan naar de impact van Big Data op mensen, bedrijven en maatschappij. Deze vier onderzoeken zijn in de vorm van een trendrapport verspreid. Vandaag publiceren we het boek No More Secrets hetgeen de inhoud van deze vier onderzoeken behelst alsmede onze laatste blik op het fenomeen Big Data. Het boek kun je hier gratis downloaden.

Be Sociable, Share!

Leave a Reply