De vooruitgang is niet te stoppen

vooruitgangAan alles komt een einde. Als de geschiedenis ons een les geleerd heeft, dan is het deze wel. Oude machtsstructuren brokkelen af door nieuwe ideeën en innovaties. Het is “veranderen of verdwijnen”. Het is bijna lachwekkend om te zien hoe de gevestigde orde zich momenteel met hand en tand verzet tegen opkomende bedrijven als Uber, Airbnb en Tesla. Met bestaande wet- en regelgeving wordt geprobeerd om de opmars van nieuwe technologie tegen te houden, terwijl diezelfde wet-en regelgeving hopeloos achter loopt op de nieuwste ontwikkelingen. Het is welhaast een contradictio in terminis.

Lees hier op LinkedIn de rest van het artikel.

Be Sociable, Share!

Leave a Reply